null Školní naučná stezka Křivoklát

Naučná stezka

Školní naučná stezka Křivoklát

  • Délka: 1 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
ŠNS - kyčelnice devítilistá.

Začíná u Základní školy v Křivoklátě po levé straně řeky Berounky. Obsahuje 8 panelů a je jednosměrná. Po projití se návštěvník musí vrátit zpět ke škole. Panely jsou věnovány lesu, vodě, dřevinám a živočichům. Návštěvníci stezky se například dozví , jak vzniklo údolí, kterým trasa vede, poznají zvířata, naučí se rozeznávat některé druhy živočichů nebo poznávat stromy podle listů.

Galerie

ŠNS - kopytník.
ŠNS - sasanka hajní.
ŠNS - jaterník podléška.