null Vodácká naučná stezka Berounka

Naučná stezka

Vodácká naučná stezka Berounka

  • Délka: 58 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
VNS - informační panel.

Jedinečná naučná stezka Berounka začíná na Zvíkovci a končí u Hlásné Třebáně v Českém krasu. Má 14 zastávek s naučnými panely o řece Berounce, místní přírodě, historii nebo osobnostech. Stezka má i svého průvodce, vydru z knihy Stanislava Reiniše Vydra z Černé tůně. Několik vlastivědných zastávek v křivoklátské části přibližuje vodákům zajímavosti o řece Berounce, geologickou minulost Křivoklátska, paleontologické nálezy v údolí řeky i francouzského badatele Joachima Barranda, spisovatele Otu Pavla, autora slavných povídek z Křivoklátska, zajímavosti o hradu Křivoklát, místní faunu a flóru či další kapitoly z vlastivědy oblasti.

Galerie

VNS - zastavení.
VNS - uzovka podplamatá.
VNS - Kouřimecká rybárna.