Děkujeme, že na celém území chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko:

  • jezdíte na kole po cestách a značených cyklotrasách;
  • ​​​​​​​necháváte automobily zaparkované na vyhrazených místech, neboť jezdit mimo veřejné  komunikace  je zakázáno;
  • své zvířecí společníky máte na vodítku, neohrozíte tak volně žijící živočichy;
  • nevyhazujete odpadky mimo koše;
  • nevyrýváte své pozdravy do stromů a skal a využíváte pouze soudobých telekomunikačních prostředků;
  • uchováváte paleontologickou minulost Křivoklátska. Sběr zkamenělin je zakázán. Při poznávání paleontologické minulosti využijte Geologickou zážitkovou stezku Po stopě trilobita v obci Skryje;
  • nevstupujete do národních přírodních rezervací mimo turisticky značené cesty;
  • stanujete a táboříte pouze ve vyhrazených kempech, oheň rozděláváte jen na vyhrazených ohništích;
  • nerušíte zvířata, necháváte rostliny růst, kameny ležet a skály stát. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení můžou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých přírodních rezervacích a přírodních památkách. V národních přírodních rezervacích není horolezectví možné;
  • chováte se tiše a vychutnáváte si krajinu v celé kráse a půvabu.