Děkujeme, že na celém území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko:

- jezdíte na kole po cestách a značených cyklotrasách.

- necháváte automobily zaparkované na vyhrazených místech, neboť jezdit mimo veřejné  komunikace  je zakázáno.

- své zvířecí společníky máte na vodítku, neohrozíte tak volně žijící živočichy.

- nevyhazujete odpadky mimo koše.

- nevyrýváte své pozdravy do stromů a skal a využíváte pouze soudobých telekomunikačních prostředků.

- uchováváte paleontologickou minulost Křivoklátska. Sběr zkamenělin je zakázán. Při poznávání paleontologické minulosti využijte Geologickou zážitkovou stezku Po stopě trilobita v obci Skryje.

- nevstupujete do národních přírodních rezervací mimo turisticky značené cesty.

- stanujete a táboříte pouze ve vyhrazených kempech, oheň rozděláváte jen na vyhrazených ohništích.

- nerušíte zvířata, necháváte rostliny růst, kameny ležet a skály stát. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení můžou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých přírodních rezervacích a přírodních památkách. V národních přírodních rezervacích není horolezectví možné.

- chováte se tiše a vychutnáváte si krajinu v celé kráse a půvabu.